Портал за лаптопа

Полезна информация на тема лаптопи

Годините на първият компютър до създаването на лаптопа

В годините, когато е създаден първият компютър едва ли хората са предполагали, че след време технологиите ще се подобрят до такъв момент, в който без проблем да могат да носят със себе си портативният компютър.

Лаптопа бележи невероятен успех сравнен с настолен компютър. С какво се различава той от него и какво повече може да предложи:

На първо място и сред видимите разлики е портативността на лаптопа пред  познатия компютър. Неговите размери и тежестта са завидни пред това, което може да даде един настолен компютър. Лаптопа е сравнително по-малък и лек от другата машина. Голямо негово предимство е възможността и лекотата в носене навсякъде и по всяко време;

На втора позиция ще поставим мобилността. Тя отново се дължи на малките размери. Мобилността е заложена и като основна идея на лаптопа пред неговия събрат;

Сред най-важните предимства на днешните лаптопи е тяхната енерго независимост. Лаптопа има автоматично захранване и няма нужда от източник на ток за известно време. Батериите на лаптопи работят в режим на готовност в продължение на 2-3 часа. Последното зависи от самата марка и модел на лаптопа, но при всички случаи те са по-необременени, дори при наличие на електрическа липса, токов удар и други кризи свързани с преждевременно и неочаквано спиране на електричеството;

Изброявайки предимствата на лаптопи, не бива да изпускаме и предимства на настолен компютър, а те са свързани, както следва:

Цена и качество – известно е, че настолен компютър може и струва доста по-евтино от лаптопа. Погледнат от позиция на качеството настолният компютър има значително по-добра резолюция и параметри;

Настолният компютър отбелязва и по-голяма ефективност и има по-бързо действие. Това до голяма степен се дължи на лаптопи, които са проектирани с ниска консумация;

Настолен компютър притежава още по-лесен и бърз набор от компоненти, а това го прави и по-удобен за хардуерно обновяване;

На последно, но не и по значимост място нека поставим сервизното обслужване, по-големите габарити и по-лекия достъп до всеки компонент. Отделеността на модулите на настолния компютър го прави в пъти по лесен за обслужване, за разлика от лаптопа.