Дали избирате обикновени продукти за масово потребление или по-специфични стоки, вие, несъмнено търсите рационалното и подходящо отношение, между цена и качество. Едва ли има човек, който не търси по-качествени продукти, без значение от тяхното предназначение.

Това се отнася в пълна сила, когато се налага да избирате, така нужните ви, авточасти за вашата лека кола. Водачите, отдавна се престанали да се доверяват на различните реклами, обещаващи им всички друго, но не и свобода на избора. По-рационалните шофьори се доверяват, преди всичко, на своя опит и знание, получен при техните ежедневни пътувания с превозните средства.

Подобно на софисти, автомобилистите подлагат на съмнение всеки нов продукт, дори и тези, които притежават относително добра слава на пазара за автомобилни аксесоари. Доверието се печели най-трудно в бизнес отношенията, а това го знаят, прекалено добре самите консултанти и собственици на магазини за автомобилни части. Шофьрите действат много предпазливо, когато настане време да избират определен продукт.

Техните най-големи помощници при този избор са авторитети, които не са мимолетни, колкото са лицата от рекламите. По-опитните шофьори с удоволствие и известна доза самодоволство разказват за своите преживявания по пътищата, като това е част от опита, който се гради всеки ден, когато сте зад волана. Така, опитът помага на добрите шофьори да предпочетат или отхвърлят определен продукт. И, тогава няма значение, дали избирате част от моделите на съответните ветробрани за PEUGEOT или препоръчани видове ветробрани за OPEL, опитните автомобилисти ще ви споделят своите виждания и предпочитания.

Шофьорите са задължени да помагат на своите колеги и това е неписано правило, което е почти толкова старо, колкото и първият модел автомобил, създаван някога. Неписаният кодекс на автомобилистите ги задължава, подобно на рицари, да загърбят своята зона на комфорт, подпомагайки свои колеги, изпаднали в беда или затруднение. Подобно затруднение може да бъде и изборът, който би ви гарантирал повече качество и комфорт.